Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.GA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Kajabová
I.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Kajabová
I.GB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Kholová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Kholová
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Kholová
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Miriam Kulacsová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Balko
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Balko
II.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Miriam Kulacsová
III.G1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Paulusová
III.G2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Paulusová
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Paulusová
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Paulusová
III.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Paulusová
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Cibulíková
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Cibulíková
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Cibulíková
IV.O Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Cibulíková
I.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Lukáš Šafář
II.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Lukáš Šafář
III.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Lukáš Šafář
I.FO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
II.FO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
I.GVK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Vojtech Ruman
II.GVK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Vojtech Ruman
III.GVK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Vojtech Ruman
II.ID Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Katarína Michalková
III.ID Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Katarína Michalková
I.OTD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Kajabová
II.OTD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Kajabová
III.OTD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Kajabová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
    Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava
  • +421 2 43410802

Fotogaléria