Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Bohumil Bača, akad. mal. Bb zriaďovateľ školy
ssus@ssus.sk
 
 
Ing. Martin Kokles Kk Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@ssus.sk;
 
 
Mgr. Roman Balko Bl Rozvrh
Triedny učiteľ: II.F
Triedny učiteľ: II.P
Zástupca v triede: III.F
Zástupca v triede: III.G1
Zástupca v triede: III.G2
Zástupca v triede: III.O
Zástupca v triede: III.P
balko.ssusd@gmail.com
 
 
Mgr. František Bednárik FB Rozvrh
Učiteľ
bednarik.f@gmail.com
 
 
Mgr. art. Maja Bozovič Bažik Bm Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.OTD
fashion_art@live.com
 
 
Mgr. art. Dušan Bustin Bs Rozvrh
Učiteľ
dusan.bustin@gmail.com
 
 
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Ce Rozvrh
Triedna učiteľka: I.FO
Triedna učiteľka: II.FO
petra.cepkova@centrum.sk
 
 
Ing. Eva Cibulíková Ci Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Triedna učiteľka: IV.G
Triedna učiteľka: IV.O
Triedna učiteľka: IV.P
cibevka@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jakub Čajko Čj Rozvrh
Učiteľ
jakub.cajko@gmail.com
 
 
Mgr. art. Dušan Draxler Dr Rozvrh
Učiteľ
draxlerdusan@gmail.com
 
 
Mgr. art. René Gabrielli Gb Rozvrh
Učiteľ
rene@gabrielli.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Gk Rozvrh
Učiteľka
katarinagalovicgaspar@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jana Hirnerová Vredík Hr Rozvrh
Učiteľka
hirnerova.j@gmail.com
 
 
Mgr. art. Denisa Horváthová Hr Rozvrh
Učiteľka
slavova.denisa@gmail.com
 
 
Mgr. art. Peter Ilčík Ip Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.P
ilcik.peter@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Kajabová Km Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GA
Triedna učiteľka: I.O
Triedna učiteľka: I.OTD
Triedna učiteľka: II.OTD
Triedna učiteľka: III.OTD
Zástupca v triede: I.F
Zástupca v triede: I.GB
Zástupca v triede: I.P
Zástupca v triede: IV.O
marianna.kajabova@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Kholová Kh Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Triedna učiteľka: I.GB
Triedna učiteľka: I.P
Zástupca v triede: I.GA
Zástupca v triede: I.O
jarka@caramelitos.sk
 
 
Mgr. art. Jana Kirschnerová Ke Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.FO
Zástupca v triede: II.FO
Zástupca v triede: IV.F
kirschner.jana@gmail.com
 
 
Mgr. art. Miriam Kulacsová Km Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Triedna učiteľka: II.O
miriam.kulacsova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Henrieta Kurčíková Kh Rozvrh
Učiteľka
henrieta.kurcikova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Alžbeta Malovcová Ml Rozvrh
Učiteľka
alzbeta.malovcova@gmail.com
 
 
Ing. Katarína Marcellová Ma Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.OTD
Zástupca v triede: III.OTD
marcellova@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Mečár Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.G
m.mecar@gmail.com
 
 
Ing. arch. Katarína Michalková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ID
Triedna učiteľka: III.ID
michalkova@bmxstudio.sk
 
 
Mgr. art. Eva Mikulášová Mi Rozvrh
Učiteľka
mail@evamikulasova.com
 
 
Mgr. Jana Mináriková Mn Rozvrh
Učiteľka
minarikova54@gmail.com
 
 
Mgr. art. Kristián Németh Ne Rozvrh
Učiteľ
kristian.nemeth.1983@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Obšivanová Ob Rozvrh
Učiteľka
iobsivanova@yahoo.com
 
 
Mgr. art. Oľga Paštéková Pa Rozvrh
Učiteľka
ssusd.pastekova@gmail.com
 
 
Mgr. Oľga Paulusová Ps Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
Triedna učiteľka: III.G1
Triedna učiteľka: III.G2
Triedna učiteľka: III.O
Triedna učiteľka: III.P
Zástupca v triede: II.F
Zástupca v triede: II.G
Zástupca v triede: II.O
Zástupca v triede: II.P
olga.paulusova@gmail.com
 
 
PhDr. Vladimír Repčík Rp Rozvrh
Učiteľ
vlado.repcik@gmail.com
 
 
Mgr. art. Vojtech Ruman Rv Rozvrh
Triedny učiteľ: I.GVK
Triedny učiteľ: II.GVK
Triedny učiteľ: III.GVK
ruman.v@gmail.com
 
 
doc. Jozef Sedlák Sd Rozvrh
Učiteľ
fotosedlak@gmail.com
 
 
Bc. Martin Schwarz Sch Rozvrh
Učiteľ
martinschwarz22@gmail.com
 
 
Mgr. art. Martin Snopek, ArtD. Sn Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.AT
Zástupca v triede: II.AT
Zástupca v triede: III.AT
snopek.mato@gmail.com
 
 
Mgr. art. Róbert Szegény Sz Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.GVK
Zástupca v triede: II.GVK
Zástupca v triede: III.GVK
robert.szegeny@gmail.com
 
 
Bc. Oľga Szegényová Sg Rozvrh
Učiteľka
olga.szegeny@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lukáš Šafář Ša Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AT
Triedny učiteľ: II.AT
Triedny učiteľ: III.AT
lukas.safar@gmail.com
 
 
Ing. Kristína Vargová, PhD. Va Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.ID
Zástupca v triede: III.ID
lorete.kristina@gmail.com
 
 
Mgr. art. Tomáš Vicen Vi Rozvrh
Učiteľ
tomas.vicen@gmail.com
 
 
Ivan Žákovič, akad. soch. Ža Rozvrh
Učiteľ
ivanzakovic1@gmail.com
 
 
Mgr. Ľuboš Lehocký Le Rozvrh
poradca pre pedagogickú dokumentáciu
lubos.lehocky@ssus.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
    Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava
  • +421 2 43410802

Fotogaléria